Онлајн куповина на сајту Завода за уџбенике - www.eudzbenici.zavod.co.rs


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 • Javno Preduzeće „Zavod za udžbenike“, Beograd
 • Adresa: Obilićev venac 5,
  11000 Beograd

 • Matični broj: 20216255
 • PIB: 104715502
 • Delatnost: Pripremanje i izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava i publikacija.
 • Šifra delatnosti: 5811

 • Tekući račun:
 • Banca Intesa 160-14094-86
 • Komercijalna banka 205-1031-02

 • mejl: kontakt@zavod.co.rs

ПЛАЋАЊЕ

Све производе, наручене на нашем сајту, можете платити:

 • Дина, VISA, MasterCard, Maestro i American Express, платним картицама

ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.


КОНТАКТ - КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

За сва додатна питања контактирајте нас на eudzbenici@zavod.co.rs


ДОСТАВА - ИСПОРУКА

Након успешног плаћања/куповине приступа нашем електронском уџбенику/курсу купцу се истог тренутка приказује на екрану, и шаље на мејл потврда о успешности са фискализованим рачуном у прилогу и омогућује приступ и коришћење у трајању од 365 дана


ПОЛИТИКА РЕКЛАМАЦИЈА

Рекламације нису уобичајне а могу се покренути у случају злоупотребе картице, евентуално разлога више силе.
Молимо Вас да нам се обратите на имејл eudzbenici@zavod.co.rs а Вашу рекламацију ћемо решити у дректној комуникацији у најкраћем року


ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ КОРИСНИКА

У име ЈП Завод за уџбенике (www.eudzbenici.zavod.co.rs) обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени ЈП Завод за уџбенике (www.eudzbenici.zavod.co.rs) (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Такође, лични подаци никако неће бити дати на коришћење трећим особама или компанијама.


ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА О ТРАНСАКЦИЈИ

Плаћање кредитним картицама се обављана на заштићеном серверу банке тако да нико од запослених у предузећу „Завод за уџбенике“ (www.eudzbenici.zavod.co.rs) нема приступ подацима о кредитној картици која је искоришћена за плаћање.
- Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јaвне мреже у заштићеној(криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.
- Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица. Banca Intesa ad Beograd, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.
Тако да Завод за уџбенике (www.eudzbenici.zavod.co.rs) нема приступ овим подацима и није одговоран за њих.


ПОВРАЋАЈ СРЕДСТВА

У случају одустајања од коришћења производа и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог одустајања, Завод за уџбенике(www.eudzbenici.zavod.co.rs) је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Маестро, Amex и Дина метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај на рачун корисника картице.

Додатне информације можете добити на телефон 011 3051 999


ИЗЈАВА О ПДВ-у

ПДВ је урачунат у цену и нема скривених трошкова.